Opcje:

Myślenie

rozmiar tekstu: A AA AAA

Strony: <  1  2  3  4  5  6    >

Myślenie Sortuj: Wedłg daty | ilości punktówDodaj w tej kategorii

36720 | Myślenie | Dodał: anonimowi, 2012-01-27 07:24, punktów: -280
I liczy się też to, co sama o sobie myślisz, twój własny rachunek sumienia, a nie tylko ocena innych. Oni mogą się mylić.

- Dorota Terakowska
Dobry adres to człowiek
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
36597 | Myślenie | Dodał: anonimowi, 2012-01-25 19:18, punktów: -280
Podobnie jak myśl o samobójstwie, myśl o samotności bywa czasem jedyną formą protestu na jaką nas stać, gdy wszystko zawiodło, a śmierć ma w sobie jeszcze ciągle więcej grozy niż uroku.

- Gustaw Herling-Grudziński
Inny świat
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
36531 | Myślenie | Dodał: anonimowi, 2012-01-24 06:31, punktów: -280
Rozmowy nigdy nie zaczynano od razu. Nikt pospiesznie nie zadawał pytań, bez względu na to jak były ważne, nikt nie zmuszał do odpowiedzi. Przerwa dająca czas myślom była uprzejmym sposobem rozpoczynania i prowadzenia rozmowy. Milczenie było znaczące dla Lakota i dawanie przestrzeni milczenia dla mówcy i jego własna chwila milczenia przed rozpoczęciem mowy były praktykowaniem prawdziwej uprzejmości i szacunku dla zasady, że myśl przychodzi przed słowem.

- Luther Stojący Niedźwiedź
1868?-1939, Wódz Siuksów Oglala
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
36527 | Myślenie | Dodał: anonimowi, 2012-01-24 06:23, punktów: -280
Czy wiesz, że czasami narzuca mi się myśl... czy to było dobre, że szukałem cywilizacji z jej problemami i czy nie byłoby lepiej nawet teraz powrócić do ciemności i najbardziej świętej dzikości naszego kraju (jeśli taką można jeszcze znaleźć) i tam żyć i oddychać cicho, szczęśliwie i w zapomnieniu, jak czynią to ptaki w przestworzach i inne stworzenia na łąkach. Myśl jest szczęśliwa, ale być może niepraktyczna.

- Ely S. Parker
1828-1895, Seneca Iroquois Sachem
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
36467 | Myślenie | Dodał: anonimowi, 2012-01-22 09:42, punktów: -279
Technologiczna logika zniszczyła nawyk i umiejętność głębokiego myślenia, które nas czyni ludzkimi. A rezygnując z głębokiego myślenia człowiek stał się bezradny wobec własnej, ludzkiej rzeczywistości. Coraz lepiej rozumiemy i kontrolujemy materię, a coraz gorzej siebie. To jest fundamentalny brak, który odczuwamy.

- Tadeusz Antoni Gadacz (ur. 1955) – polski filozof
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
36466 | Myślenie | Dodał: anonimowi, 2012-01-22 09:40, punktów: -279
Polska szkoła przestała uczyć myślenia, a zwłaszcza humanistycznych rozmyślań. Wielka literatura praktycznie zanikła. Kino, które ją zastąpiło, ma z myśleniem niewiele wspólnego.(...) To tworzy zagubienie, którego źródło dobrze opisał Wilhelm Dilthey mówiąc, że nauki ścisłe poznają, a nauki humanistyczne rozumieją. Wiedza bez rozumienia musi prowadzić do nieszczęść.

- Tadeusz Antoni Gadacz (ur. 1955) – polski filozof
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
36308 | Myślenie | Dodał: anonimowi, 2012-01-17 17:33, punktów: -280
Nie możesz wymienić z nikim nawet jednego pierdnięcia. Każdy z nas musi przeżywać swoje własne życie. Nie marnuj czasu na rozmyślanie, kto jest bardziej utalentowany.

- Kōdō Sawaki
Do Ciebie. Powiedzenia zen
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
35761 | Myślenie | Dodał: anonimowi, 2012-01-08 17:26, punktów: -279
Jeśli chcesz być szczęśliwa, zdobądź się na szczęśliwe myśli.
Pragniesz miłości? Niech twoje myśli dotyczą tego pięknego uczucia.
Pamiętaj: to, co wysyłamy w swoich myślach w świat, powraca do nas.

- Louise Hay
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
35760 | Myślenie | Dodał: anonimowi, 2012-01-08 17:24, punktów: -280
Mowa jest zewnętrznym myśleniem, myślenie wewnętrzną mową.

- Antoine Rivarol
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
35759 | Myślenie | Dodał: anonimowi, 2012-01-08 17:23, punktów: -280
Większość naszych wielkich wynalazków i genialnych osiągnięć zawdzięczamy lenistwu, czy to narzuconemu, czy dobrowolnemu. Umysł nasz lubi być karmiony, jak łyżeczką, pomysłami innych ludzi, jeśli się go jednak pozbawi tej pożywki zaczyna, zrazu niechętnie, myśleć samodzielnie, a tego rodzaju myślenie, proszę pamiętać, jest myśleniem oryginalnym i może przynieść bardzo cenne rezultaty.

- Agatha Christie
Zatrute pióro
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
35756 | Myślenie | Dodał: anonimowi, 2012-01-08 11:37, punktów: -278
Co myślisz, to tworzysz. Co tworzysz, tym się stajesz. Czym się stajesz, to wyrażasz. Co wyrażasz, tego doświadczasz. Czego doświadczasz, tym jesteś. Czym jesteś, to myślisz. Koło się zamyka.

- Neale Donald Walsch
Rozmowy z Bogiem. Księga trzecia
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
35755 | Myślenie | Dodał: anonimowi, 2012-01-08 11:36, punktów: -280
Dzisiaj wszyscy myślą. Ja myślę, że my zbyt wiele myślimy, tak ja myślę. Kiedy byłem młody, nigdy nie myśleliśmy o myśleniu. Gdybyśmy myśleli, nigdy byśmy niczego nie zrobili.

- Terry Pratchett
Zadziwiający Maurycy i jego uczone szczury
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
35754 | Myślenie | Dodał: anonimowi, 2012-01-08 11:33, punktów: -280
Poszukując najlepszych praktyk w danej dziedzinie działalności przedsiębiorstwa, stosujemy również myślenie przez analogię, czyli myślenie przez poszukiwanie podobieństw. () Myśleniem poprzez analogię można posługiwać się świadomie. Mówiąc bardziej fachowo- technika poszukiwania najlepszych rozwiązań nazywa się synektyką Gordona. Technika ta posługuje się trzema mechanizmami:
- analogią osobistą, polegającą na identyfikowaniu się uczestnika z rozwiązywanym problemem i przeniesieniu na niego własnych uczuć,
- analogię bezpośrednią- czyli porównaniem danej sytuacji problemowej ze zjawiskami w przyrodzie, istniejącymi już rozwiązaniami w handlu, usługach, innych krajach, itp. (np. porównaniem komputera do mózgu, przepływu informacji, czy klientów w organizacji do sieci rzecznej, systemu żeglugi, nawadniania lub powiązań występujących między atomami),
- analogią symboliczną- wykorzystywaniem metafor, symboli matematycznych, języka poetyckiego lub odwoływaniem się do tradycji i symboli z przeszłości.

- Andrzej Niemczyk
Znane i mniej znane drogi do sukcesu w kierowaniu ludźmi.(cytat, str. 128)
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
35753 | Myślenie | Dodał: anonimowi, 2012-01-08 11:31, punktów: -280
Cztery etapy myślenia według Wallasa:
1. Przygotowanie.
2. Inkubacja.
3. Iluminacja.
4. Weryfikacja.

- Tony Proctor
Zarządzanie twórcze.(parafraza, str. 51)
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
35752 | Myślenie | Dodał: anonimowi, 2012-01-08 11:30, punktów: -280
W najbardziej podstawowym znaczeniu wykorzystywanie wyobraźni skłania do pewnego sposobu myślenia. Zachęca nas do zostania teoretykami dla samych siebie oraz do posiadania przyjemnej pewności, że działamy na podstawie własnych poglądów i osądów.

- Gareth Morgan
Wyobraźnia Organizacyjna. Nowe sposoby postrzegania, organizowania i zarządzania. (cytat, str. 51)
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
35751 | Myślenie | Dodał: anonimowi, 2012-01-08 11:28, punktów: -280
W kulturach zachodnich popularnym wzorcem jest myślenie przyczynowo-skutkowe, czyli liniowe. Jest ono oparte na Arystotelesowskim sylogizmie logiczności. Natomiast Narody Wschodu wierzą w dualizm elementów, które się dopełniają, będąc jednocześnie w kontraście. Symbol yin-yang obrazuje przeciwności, które jednocześnie częściowo się zawierają. Na przykład w myśleniu Chińczyków najważniejsze jest łączenie elementów tak, aby tworzyły one całość. Stąd waga, jaką przykładają oni do ustalenia aspektów łączących obydwie strony na przykład podczas negocjacji.

- Anna Murdoch
Współpraca z cudzoziemcami w firmie. (cytat, str. 59)
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
35750 | Myślenie | Dodał: anonimowi, 2012-01-08 11:27, punktów: -280
Ludzie z przewagą funkcji myślenia wolą bezosobowe lub nawet "ponad osobowe" podejście do życia i nie będą usatysfakcjonowani, dopóki nie znajdą dla swych decyzji logicznego lub analitycznego uzasadnienia. Często sprawiają wrażenie osób pozbawionych emocji i nieinteresujących się uczuciami innych. Ich poczynania i stany ducha są przeważnie uzależnione od zewnętrznych faktorów oraz ogólnie przyjętych idei i wartości. Rozwiązywanie problemów musi przebiegać zgodnie z jakimiś wzorcami lub schematami.

- Michael Cakrt
Typy osobowości dla menedżerów. Typy osobowości MBTI - czyli jak klonować najlepszych ludzi w firmie.(parafraza, str. 81 - 82)
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
35749 | Myślenie | Dodał: anonimowi, 2012-01-08 11:25, punktów: -280
Grupowe zróżnicowanie myślowe ludzi - istnieją ludzie mogący się ze sobą porozumieć, tj. którzy myślą jakoś podobnie, należą niejako do tej samej grupy myślowej, i ludzie, którzy zupełnie nie mogą się dogadać i porozumieć ze sobą, więc jakby należeli do różnych grup (zespołów) myślowych. Przyrodnicy, filologowie, teologowie lub kabaliści mogą się w obrębie swoich zespołów doskonale porozumiewać, lecz porozumienie fizyka z filologiem jest trudne, z teologiem bardzo trudne, a z kabalistą lub mistykiem niemożliwe.

- Ludwik Fleck
Psychosocjologia poznania naukowego. (cytat, str. 234)
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
35748 | Myślenie | Dodał: anonimowi, 2012-01-08 11:24, punktów: -280
Sprawne myślenie, tworzenie planu i działanie menedżerskie wymaga stałej interakcji inteligencji operacyjnej z semantyczną. Pierwsza z nich gwarantuje szybkie tempo przetwarzania informacji, druga zaś nadaje czynnościom umysłowym sens i kierunek.

- Czesław S. Nosal
Psychologia myślenia i działania menedżera. Rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, kreowanie strategii.(cytat, str. 291)
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
35747 | Myślenie | Dodał: anonimowi, 2012-01-08 11:21, punktów: -280
Grupowe myślenie - pewien sposób myślenia występujący u osób tworzących grupę o dużej spójności, wtedy gry staną się one tak zaabsorbowane dążeniem do jednomyślności i utrzymywaniem jej, że powoduje to obniżenie ich zdolności do krytycznego myślenia. Zamiast starannie rozważać za i przeciw decyzji, rozpatrywać alternatywne możliwości, w grupie takiej dominuje troska o utrzymanie wspólnego poglądu co naraża ją na popełnienie poważnych błędów.
Cechy:
a) złudzenie całkowitego bezpieczeństwa
b) zbiorowe racjonalizowanie działań grupy, odrzucanie sprzecznych danych
c) wiara w przyrodzoną moralność grupy
d) stereotypowe poglądy na wroga
e) silny nacisk wewnętrzny na członków grupy
f) indywidualna autocenzura myśli i idei, które odbiegają od wspólnych poglądów grupy
g) złudzenie jednomyślności decyzji
h) pojawienie się samozwańczych strażników umysłu - członków tłumiących niedogodną informację i ganiących każdego, którego poglądy odbiegają od poglądów grupy

- Philip Zimbardo
Floyd Ruch, Psychologia i życie. (cytat, str. 612 - 613)
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus

Strony: <  1  2  3  4  5  6    >
Poleć Klamerkę
Szukaj
Twoje konto

Zarejestruj się

Imieniny
Najwięcej dodali
Święto na dziś
  • dziś luźno ;)
    Masz bloga albo stronę?
    Podoba ci się ta strona? Wstaw do siebie nasz link :)