Opcje:

Wiedza

rozmiar tekstu: A AA AAA

Strony: <  1  2  3  4    >

Wiedza Sortuj: Wedłg daty | ilości punktówDodaj w tej kategorii

36749 | Wiedza | Dodał: anonimowi, 2012-01-27 17:40, punktów: -280
Wydawało się, że nie tyle mu zależy na przekazaniu im swojej wiedzy, ile na przekonaniu ich, że żadna wiedza [...] nie jest nieomylna.

- Joanne Kathleen Rowling
Harry Potter i Zakon Feniksa (Centaur i donosiciel)
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
36748 | Wiedza | Dodał: anonimowi, 2012-01-27 17:39, punktów: -280
Wiedza lekarska składa się współcześnie jakby z dwóch tomów: jeden z nich wydany świeżo, wciąż poszerzany, ściśle naukowy, pełen ilustracji, wykresów, matematycznych analiz, drugi zaś stary, zniszczony, zapomniany, choć mieści w sobie sumę wielowiekowych doświadczeń lekarskich.

- Antoni Kępiński
Rytm życia
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
36747 | Wiedza | Dodał: anonimowi, 2012-01-27 17:36, punktów: -279
Wiedza naukowa niewiele się przydaje do rozświetlenia tajemnicy własnego ciała.Najlepiej o tym świadczy fakt, że najbardziej fantastyczne koncepcje i urojenia hipochondryczne mają właśnie lekarze.

- Antoni Kępiński
Lęk
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
36746 | Wiedza | Dodał: anonimowi, 2012-01-27 17:30, punktów: -279
Jeżeli chodzi o polskie warunki gospodarowania, to należy wymienić następujące bariery zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie:
- system zarządzania, który nie nagradza wysiłków pracowników w poszukiwaniu wiedzą i dzielenia się nią;
- niewystarczająca motywacja przełożonych do dzielenia się wiedzą;
- brak czasu na przekazywanie swojej wiedzy pozostałym;
- niewiedza pracowników, kto posiada poszukiwane przez nich informacje;
- struktura organizacyjna sprzyjająca jedynie wymianie informacji wewnątrz działów przedsiębiorstwa;
- kultura firmy promująca wyniki jednostki i jej wiedzę zamiast dzielenia się nią;
- ograniczone środki na wdrażanie nowych rozwiązań;
- nieprzyjazny system informatyczny;
- nieświadomość pracowników, że ich wiedza może się przydać innym.

- Marcin Żemigała
Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. (cytat, str. 168)
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
36745 | Wiedza | Dodał: anonimowi, 2012-01-27 17:28, punktów: -280
Zarządzanie wiedzą obejmuje: uczenie się od klientów, pozyskiwanie wiedzy od innych organizacji i osób, organizowanie i transfer wiedzy już zgromadzonej w firmie (banki danych, Intranet, czyli wewnętrzny Internet).

- Elżbieta Skrzypek
Jakość i efektywność. (cytat, str. 293)
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
36744 | Wiedza | Dodał: anonimowi, 2012-01-27 17:27, punktów: -280
Zarządzanie wiedzą jest jasno określonym i systematycznym zarządzaniem istotną dla organizacji wiedzą i związanymi z nią procesami kreowania, zbierania, organizowania, dyfuzji, zastosowań i eksploatacji wiedzy, realizowanymi w dążeniu do osiągnięcia celów organizacji.

- Stanisław Wrycza
Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki(cytat, str. 459)
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
36743 | Wiedza | Dodał: anonimowi, 2012-01-27 17:24, punktów: -280
Obecnie pojawiło się zapotrzebowanie na gospodarowanie ograniczonymi zasobami wiedzy organizacji. Gospodarka zasobami wiedzy dotyczy przede wszystkim: tworzenia warunków do kreowania, uzyskiwania, wydobywania (np. "z głów pracowników"), utrwalania, kodyfikowania, transferowania, a także redukcji - usuwania zbędnej wiedzy, przeszkadzającej zmianom rozwojowym w przedsiębiorstwie (organizacji). Omawiana problematyka dotyczy nowej koncepcji zarządzania - zarządzania wiedzą (knowledge management).

- Dariusz Dziuba
Gospodarki nasycone informacją i wiedzą. Podstawy ekonomiki sektora informacyjnego(cytat, str. 59)
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
36742 | Wiedza | Dodał: anonimowi, 2012-01-27 17:22, punktów: -280
Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie oznacza wytworzenie w przedsiębiorstwie odpowiednich procedur i umiejętności ukierunkowanych na osiągnięcie celów jego działania dotyczących różnego rodzaju działań informacyjnych. Po pierwsze, dotyczy to optymalnego pozyskiwania informacji, tak aby zgromadzona wiedza stawała się coraz doskonalsza. Po drugie, wykorzystywania wiedzy i informacji posiadanych przez pracowników. Po trzecie, takiego gromadzenia i przechowywania informacji, aby ich nic tracić, a jednocześnie, aby łatwo było je odnaleźć i odtworzyć. Po czwarte, optymalnego przetwarzania informacji w celu podejmowania decyzji. Po piąte, właściwego dzielenia się wiedzą z pracownikami. I wreszcie, po szóste, opracowania sposobów przekazywania informacji na zewnątrz, tak aby sprzyjało to realizacji założonych celów.

- Stefan Forlicz
Informacja w biznesie. (cytat, str. 39)
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
36735 | Wiedza | Dodał: anonimowi, 2012-01-27 07:49, punktów: -280
Nie wstyd nie wiedzieć, lecz wstyd nie pragnąć swojej wiedzy uzupełnić.

- Feliks Chwalibóg
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
36734 | Wiedza | Dodał: anonimowi, 2012-01-27 07:47, punktów: -280
Jestem głęboko przekonany, że rozwój nauki służy przede wszystkim zaspokojeniu tęsknoty za czystą wiedzą.

- Albert Einstein
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
36731 | Wiedza | Dodał: anonimowi, 2012-01-27 07:41, punktów: -280
Fakty nie są najważniejsze. Zresztą, aby je poznać, nie trzeba studiować na uczelni - można się ich nauczyć z książek. Istota kształcenia w szkole wyższej nie polega zatem na wpajaniu wiedzy faktograficznej, lecz na ćwiczeniu umysłu w dochodzeniu do tego, czego nie da się znaleźć w podręcznikach.

- Albert Einstein
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
36726 | Wiedza | Dodał: anonimowi, 2012-01-27 07:34, punktów: -280
W każdym ze światów istnieją sprawy, rzeczy i zjawiska nie do wytłumaczenia przez człowieka. Najbardziej mądrzy uczeni są bezradni. I choć dobrze jest znać odpowiedź na większość zagadek i tajemnic, jakie niesie ze sobą życie, bodaj parę powinno zostać nierozwiązanych, dla dobra samego człowieka, aby nie urósł w pychę, sądząc, iż jest ponad wszystkim i wszystko wie.

- Dorota Terakowska
Córka Czarownic
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
36716 | Wiedza | Dodał: anonimowi, 2012-01-27 07:20, punktów: -280
Wiedza jest wtedy, gdy o czymś nie tylko wiesz, lecz możesz to zobaczyć, opisać, zdefiniować, a nawet dotknąć. A wiara, gdy nie widzisz, nie zobaczysz, nie dotkniesz, a mimo to jesteś pewien, że jest.

- Dorota Terakowska
Tam gdzie spadają anioły
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
36715 | Wiedza | Dodał: anonimowi, 2012-01-27 07:16, punktów: -280
W ciemności nie biec, sprawdzać otoczenie rękami, strzec się wybojów, drzew, kamieni, wymijać zygzakiem przedmioty - jest wbrew naturze, wbrew popędom, jak wszelka wiedza. Ciemność, przekreśliwszy oko, wymaga, żeby w niej mknąć, płynąć i rozpływać się.

- Karol Irzykowski
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
36713 | Wiedza | Dodał: anonimowi, 2012-01-27 07:15, punktów: -280
We wszystkich dziedzinach życia wymagana jest obecnie fachowa wiedza. Jedyni dziś amatorzy to politycy.

- Harold Macmillan
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
36712 | Wiedza | Dodał: anonimowi, 2012-01-27 07:13, punktów: -280
Podobnie jak dla rzeźbiarza niezbędny jest kawał marmuru, tak dla duszy niezbędna jest wiedza.

- Thomas Alva Edison (1847-1931)
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
36711 | Wiedza | Dodał: anonimowi, 2012-01-27 07:12, punktów: -280
Ilu to uczonych mężów zgubiła głupota a wiedza na nic im się nie przydała.

- Ali Ibn Abi Talib
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
36710 | Wiedza | Dodał: anonimowi, 2012-01-27 07:10, punktów: -280
Zdarza się rozsądek u młodych i nierozsądek u starych, albowiem rozumnego myślenia uczą nie lata, lecz wczesne zdobywanie wiedzy i przyrodzone zdolności.

- Demokryt z Abdery (ok. 460 - 370 p.n.e)
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
36708 | Wiedza | Dodał: anonimowi, 2012-01-27 07:05, punktów: -280
Nie ma nic lepszego niż język, który jest łącznikiem życia społecznego, kluczem do wiedzy, organem prawdy i rozsądku.

- Ezop, Aísopos (VI w. p. n. e)
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
36707 | Wiedza | Dodał: anonimowi, 2012-01-27 07:04, punktów: -280
Mądrzy są wszyscy ci, którzy poznali zarówno potrzebę, jak i granice wiedzy wszelkiej i którzy zrozumieli, ze miłość jest większa niz wiedza.

- Paul Johann Tillich (1886-1965)
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus

Strony: <  1  2  3  4    >
Poleć Klamerkę
Szukaj
Twoje konto

Zarejestruj się

Imieniny
Najwięcej dodali
Święto na dziś
  • dziś luźno ;)
    Masz bloga albo stronę?
    Podoba ci się ta strona? Wstaw do siebie nasz link :)