Opcje:

Obrazki graficzne

rozmiar tekstu: A AA AAA

Strony: |<  <<  <  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34    >  >>  >|

Obrazki graficzne Sortuj: Wedłg daty | ilości punktówDodaj w tej kategorii

16937 | Obrazki graficzne | Dodał: Anna85, 2010-02-09 14:34, punktów: -262
_________88____888______
_________888___888_______
________888___888________
_______8888__888_________
______888___888__________
____/888__8888__~~~~~____
__/888888888888888888_ __
__88888888888_______88 _888
___888888888_________88 _88
_____8888888___________8888
______8888888_________88888
______88888888_______888/8
_______8888888888888888/8
________8888888888888888
_________888888888888888
_________88888888888
_________88888888888 CUDNIE!
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
16936 | Obrazki graficzne | Dodał: Anna85, 2010-02-09 14:34, punktów: -273
_____♥___________♥
__________\\_________/
____¶¶¶¶¶__\\___¶___/__¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶_\\_¶¶¶_/_¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶_¶¶¶_¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶_¶¶¶_¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶_____¶¶_¶__¶¶__¶_¶¶_____¶¶¶
¶__¶¶¶___¶¶¶¶_¶¶_¶¶¶¶___¶¶¶__¶
_¶____¶¶¶___¶¶¶¶¶¶__¶¶¶_____¶
___¶¶¶_¶¶¶¶¶__¶__¶¶¶¶¶_¶¶¶
__¶¶¶_____¶_______¶¶¶¶¶_¶¶¶
__¶¶¶_¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶_¶¶¶
___¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶¶_____________¶¶¶¶¶
____¶¶¶_______________¶¶¶
(¯♥♥¯) ¯¯-::-¯¯¯¯-::-¯¯(¯♥♥¯)
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
16935 | Obrazki graficzne | Dodał: Anna85, 2010-02-09 14:34, punktów: -266
......... _
....... /..(|
...... (....:
.... __\\....\\..
.. (____)...`|
. (____)|....\'|
.. \'(____).__|
... (___)__..| ...Super
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
16934 | Obrazki graficzne | Dodał: Anna85, 2010-02-09 14:33, punktów: -270
_________________________\')
__________________________(\'))
_________________________(((\')))
________________________((((\'))))
_________________________(((\')))
_¶¶_____________________•×.│.ו
___¶¶____¶¶____________*•.¸_¸..•*
___¶¶¶¶_¶¶_____________*•.¸_¸..•*
_____¶¶___¶¶___________*•.¸_¸..•*
_¶¶¶__¶¶_¶¶__¶¶¶_______*•.¸_¸..•*
__¶¶¶¶¶¶_¶¶__¶¶¶_______*•.¸_¸..•*
_____¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶__¶¶*•.¸_¸..•*
___¶¶¶__¶_¶¶_¶¶¶¶¶__¶¶_*•.¸_¸..•*
________¶¶¶¶__¶¶_¶¶¶¶__*•.¸_¸..•*
______¶¶¶_¶¶__¶¶_¶¶_¶¶¶*•.¸_¸..•*
_________¶___¶¶¶¶___¶¶¶*•.¸_¸..•*¶¶
__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____¶¶¶_____¶¶¶____¶¶¶¶___¶__¶¶
_______¶¶¶¶¶___¶_¶¶¶¶¶_¶__¶¶__¶
_¶¶¶¶¶¶___¶¶¶__¶¶_¶¶¶_¶¶¶¶_¶_|
____¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶__¶¶_¶¶¶¶¶___|
¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶__¶¶_¶¶____| _____|
________¶¶¶¶__¶¶_¶¶____| _____|
¶¶¶¶¶¶__¶_¶¶_¶¶¶¶¶_____| ___i۝۝
_____¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶_____| __i۝۝۝
__¶¶¶¶¶¶_¶¶__¶¶¶_______| ___i۝۝
_¶¶¶__¶¶_¶¶__¶¶¶_____i۝۝
______¶¶_¶¶___|_____i۝۝۝
_____¶¶___¶¶__|______i۝۝
______________|
______________|
____________i۝۝
___________i۝۝۝
____________i۝۝
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
16917 | Obrazki graficzne | Dodał: anonimowi, 2010-02-09 12:40, punktów: -272
___*_*_*_*_______*_*_*_*_
_*____./(.___*___*_________*
* ____.//\\\\.____ * ___________*
*____.//....)_.-\"\"-._,.-\"\"-._______*
*____.\\\\.^,.\'_......_.\\......).____*
_*_____./ ./O\\.../O\\.\\..../.___*
__*____.\\ .\\_/....\\_/..\\_/.___*
____*___.\\......._....../.___*
______*__(...:(_):...).__*
________* `._.-._,´._ *
__________ *.`-\'. _ *
____________*_* POZDRAWIAM
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
16913 | Obrazki graficzne | Dodał: anonimowi, 2010-02-09 12:31, punktów: -272
§§§§§§__§§§§§§__§§§§§
§§______§§__§§__§§__§§
§§§§§§__§§__§§__§§§§§
§§______§§__§§__§§_§§
§§______§§§§§§__§§__§§

§§____§§_§§§§§§__§§__§§
_§§__§§__§§__§§__§§__§§
__§§§§___§§__§§__§§__§§
___§§____§§__§§__§§__§§
___§§____§§§§§§___§§§§

___§§§§§§§_____§§§§§§§
__§§§§§§§§§§_§§§§§§§§§§
_§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
_§§§§§ KOCHAM CIE §§§§§§
__§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
___§§§§§ *MISIU* §§§§§
____§§§§§§§§§§§§§§§§§
______§§§§§§§§§§§§§
________§§§§§§§§§
__________§§§§§
___________§§§
____________§
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
16909 | Obrazki graficzne | Dodał: anonimowi, 2010-02-09 12:22, punktów: -273
´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶
¶ ¶¶´´´´´¶¶´¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶
´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶
´´´´¶¶´´´´´¶¶¶
´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶
´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶´´´´ ¶
´¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´ ¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´ ¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶
´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶
´´´´ ¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´ ¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´ ¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´ ¶¶¶´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶
´´´´´ ¶¶´´´´´¶´´´´¶¶
´´´´ ¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶
´´ ¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶´¶¶¶
´´´ ¶¶¶¶¶ ´´´´´´ ¶¶¶¶¶
¶¶¶¶ ´´´´´´´´´´ ¶¶¶¶¶
¶ ´´´´´´´´´´´´´´´ ¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´ ¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ¶
´´´´´´´´´´¶¶*..**..*
´´´´´´´´´¶¶¶ .*.*.*.
¶¶¶´´´´´¶¶¶¶*..**.*.
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.**..**.
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.*.*.*.
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.**.
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶.**.**.*.
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.*.**.
´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶*.**.*.*.*
´¶¶´´´´´´´´¶¶¶*..**.*.**
´´´´´´´´´´´´¶¶*.*.**.* TWOJA GWIAZDECZKA
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
16908 | Obrazki graficzne | Dodał: anonimowi, 2010-02-09 12:21, punktów: -272
_______$__________$
______$$_____$___$$
_______$$_$___$_$$
______$$$__$____$$$
___$___$$_$$$__$$$$__$
__$$___$$$$$__$$$$___$$
___$$_$$$$$___$$$$$_$$
___$$$$$$$$$_$$$$$$$$$
____$$$*****$$$$$*****$$$_
__$*_______*_*_______*$_ _
__*_______KOCHAM________*_
__*____________________*_
__*_____NA ZAWSZE_____*_
___*_________________*_
____*_______________*_
______*___________*_
________*_______*_
__________*___*_
___________*
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
16907 | Obrazki graficzne | Dodał: anonimowi, 2010-02-09 12:20, punktów: -274
$$___$$$__$$$____$$$$
$$$__$$$_________$$______$$$$
$$$_$$$____$$_____$$$___$$
$$$$$$_____$$_______$$___$$$
$$$_$$$____$$____$$$$______$$
$$$__$$$$__$$___________$$$$


_$$$$_________$$$_$$$$
$$$---$$_______$$$_$$
$$$___________$$ $$
$$$___________$$$
$$$$$$_$$$$$$ $$$
$$$___$$$__$$$___(¯`•.•´¯)
$$$___$$$__$$$___`•.,(¯`•.•´¯)
$$$___$$$__$$$__(¯`•.•´¯),.•´
$$$____$$$$$$____`•.,.•$$$_____$$$__$$$$$$
_$$$ ___$$$_-$$$__$$$
__$$$__$$$__$$$__$$$
___$$$$$____$$$__$$$
___$$$$______$$$$$$__$$$___$$$
__$$$$_______________$$$___$$$
_$$$$________________$$$___$$$
$$$$_________________$$$___$$$
$$____________________$$$$$$
Skomentuj (1) | Oceń: Plus lub minus
16902 | Obrazki graficzne | Dodał: anonimowi, 2010-02-09 12:10, punktów: -266
08.01.2009 09:59

▒♥ DZIĘKUJĘ ZA TO, ŻE JESTEŚ!:* ♥▒

.____▒♥▒▒__________▒▒♥▒
_ ▒♥▒____♥▒______▒♥ ___▒♥▒
▒♥_______ ♥▒____▒♥ _______♥▒
▒___▒♥▒____♥___♥ ____▒♥▒__▒
♥____▒♥▒____▒_▒ ___▒♥▒___ ♥
_▒_____▒♥▒___♥ ___▒♥▒____ ▒
__ ♥_____▒♥▒____▒♥▒_____ ♥
____ ▒ ____▒♥▒_▒♥▒_____ ▒
______ ♥ ____ ▒♥▒______ ♥
________ ▒ ___▒▒____ ▒
__________ ♥ ______♥
_______ ▓▓▓__▒ _▒__▓▓▓
______ ▓____▓__▓__▓____▓
_______▓_____▓▓_▓____▓
_________ ▓▓▓__▓▓_▓▓
________________ ▓▓
_________________ ▓▓
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
16887 | Obrazki graficzne | Dodał: anonimowi, 2010-02-09 07:43, punktów: -276
dzisiaj 07:37

W DNIU URODZIN ♥♫ ♫♥♫ ♫♥♫ ♫♥♫ ♫♥♫♥
___§
__§§§
__§§§§§§
__§§§§§§§§§§
_§§§§_§§§§§§§§
§§§§§§_§§§§§§§§§
§§§§§§_§§§§§§_§§§
§§§§§§§§_§§§_§§§§
_§§§§§§§§§_§§_§§
___§§§§§§§§(¯`v´¯)§§(¯`v´¯)
_________§(¯`(✦)´¯)(¯`(✦)´¯)
____(¯`v´¯) (_.^._)§_§(_.^._)
___(¯`(✦)´¯)§§§§§§(¯`v´¯) `v´¯)
___§(_.^._)§§§§_§(¯`(✦)´¯)✦)´¯)
_§§§§§§§§§(¯`v´¯)§(_.^._)`v´¯)
§§§§§§§§_(¯`(✦)´¯)(¯`v´¯)✦)´¯)
§§§§§_§§§§(_.^._)§(¯`(✦)´¯)._)
§§§_§§§§§_§§§§_§_§(_.^._)§§§
_§§§§§§_§§§§§ §§§§§§_§_§§§§§§
_§§§§§-§§§§§§ §§§§§_§§§_§§§§§§
_§§§§_§§§§§_ §§_§§§§§§§§_§§§§§
_§§§_§§§§___§§_____§§§§§_§§§§
_§§§§§§_____ §§______§§§§§§§
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
16882 | Obrazki graficzne | Dodał: anonimowi, 2010-02-08 21:53, punktów: -268
████
_______██▒▒▒█
______█▒▒▒▒▒████
_____█▒▒▒▒▒▒█▒▒█
____█▒▒███▒█████
____█▒█▒▒▒███▒▒▒█
____███▒▒█▒▒█▒▒▒▒█
____██▒▒▒█▒▒▒█▒▒▒█
_██▒▒██▒▒█▒▒██▒▒▒█
_█▒▒▒▒█▒▒█▒▒▒█▒▒▒▒█
_█▒█▒███▒██▒▒█▒▒▒██
█▒▒█▒▒▒▒█▒█▒▒█▒▒▒██
█▒▒█▒████▒▒█▒█▒▒▒██
█▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒█▓▓▓▓▓
_█▒█▒▒▒▒█▒▒▒██▒▒▒▒█▓▓▓▓▓
█▒▒██▒▒█▒▒▒█▒█▒▒▒██___▓▓▓
_█▒▒▒███▒▒▒█▒█▒▒██____▓▓▓
__█▒▒▒█▒▒▒█▒▒█▒█▒█ __▓▓▓
__█████▒████▒▒██▒█_▓▓▓__▓▓
_____█▒▒▒█▒▒▒▒█▒▒█__▓▓_▓▓▓▓
_____█▒▒▒▒▒▒▒▒█▒██_▓▓__▓▒▒▓
_____██▒▒▒▒▒▒██____▓▓__▓▒▒▓
______█▒▒▒▒▒▒█______▓▓▓▓▓▓▓
_______██▒▒▒▒█_______▓▓▓_▓
________██████________▓▓▓
__________________▓▓____▓▓▓
________________▓▓▓▓▓__▓▓▓
_________________▓▒▒▒▓_▓▓▓
__________________▓▓▓▓▓▓▓▓
________________________▓▓▓
_______________________▓▓▓ KOCHAM CIĘ!!
______________________▓▓
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
16879 | Obrazki graficzne | Dodał: anonimowi, 2010-02-08 21:50, punktów: -271
_______________$$__$
_____________$_$$$__$$
__________$$$$$$$$$$$$
_________$$$$_$$_$$$$
________$$$_$$_____$$
_______$$__$$__$____$$
______$$__$$$_$$$$$__$$
_____$$$__$$__$_$$$__$$
_____$$_$$$___________$
____$$_$$_$$____(O)____$$$
___$$__$__$$$$$________$$$$$
___$$_$$_$$$$$$$$$$$____$__$$$
__$$$_$__$$$$$$$$$$$__$$$$__$$
_$$$$$$_$$$$$$$$___$$$$$$$__$$$
$$_$$$$_$$$_$__$$__$$$$$$___$$$$
$$_$$$$_$$_$$__$$_$_$$$______$$$
$__$$__$$__$____$____________$_$
$______$____________________$$_$$
$_________________$_________$$_$$
$____$___________$$________$$_$$$
$_$_______$_______$________$$__$$
$$$__________$____$$______$$____$
$$$$_________$$_$_$_____$$$___$$$
_$_$$$$$$$___$$__$$_$$$$$$$___$$$
_$$__$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$__$$$$
_$$___$$$$$$$$___$$$____$$$__$$$$
__$$___$_____$___$$$$___$$___$$$$
___$$__$_____$___$$$$___$$___$$$$
____$__$_____$$_$$$$$$__$$__$$$$$
____$$$$_____$__$_$$$$__$$$$$$$$$
____$$$$_____$$$$_$$$$__$$_$$$$$$
____$$$$____$$$$___$$$$$$$_$$$$$$
____$$$$____$$$$___$$$$$$$$$$$$$$
_____$$$____$$$$____$$__$$$$$$$$
_____$$$____$$$$____$$__$$$$$$_$
_____$$$$____$$$____$$__$$$_$$
_____$$$$____$$_____$$__$$__$
______$$_____$$_____$$$_$$
______$$$___$$$$____$$__$$$
_____$$$$___$$$$________$$$
______$_____$$$$
____________$$$
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
16878 | Obrazki graficzne | Dodał: anonimowi, 2010-02-08 21:50, punktów: -274
(`*•.¸ (`*•.¸« ♥ » ¸.•*´ ) ¸.•*´ )
_________
_____?Sexy?
____?Sexy?Sex
___?Sexy?Sexy?S
___?Sexy?Sexy?Se
__?Sexy?Sexy?Sex
_?Sexy?Sexy?Sex
_?Sexy?Sexy?Sex
_?Sexy?Sexy?Sexy?
?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy
?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?Sex
?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?Sexs
_?Sexy?__?Sexy?Sexy?Sexs
___?Sexs____?Sexy?Sexy?
___?Sexs_____?Sexy?Sex
___?Sexs_____?Sexy?Sex
____?Sexs____?Sexy?Sex
_____?Sex____?Sexy?Se
______?Sex__?Sexy?Sexy
_______?Sexy?Sexy?Sexs
________?Sexy?Sexy?Sexs
_______?Sexy?Sexy?Sexy?Sex
_______?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?
_______?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy
_______?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?R
________?Sexy?Sexy____?Sexy?Sexy?S
_________?Sexy?Sex_______?Sexy?S
_________?Sexy?Sex_____?Sexy?Se
_________?Sexy?R____?Sexy?Sexy
_________?Sexy?R_?Sexy?Sexy
________?Sexy?Sexy?Sexy
________?Sexy?Sexy?R
________?Sexy?Sexy
_______?Sexy?Sex
_______?Sexy?
______?Sexy?
______?Sexy?
______?Sexy?
______?Sexy
______?Sexy
_______?Sexy
#_•۞•°*”˜ ˜”*°•۞•°*”˜ ˜”*°•۞
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
16862 | Obrazki graficzne | Dodał: chantal28, 2010-02-08 21:24, punktów: -274
__¶¶¶__(¯`(●)´¯)__(¯`v´¯)___¶
__¶¶¶¶¶¶(_.^._)__(¯`(●)´¯)_¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶____(_.^._)__¶¶¶
_¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶___¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶_¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶_¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶_¶¶_¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶¶¶¶¶(¯`v´¯)¶¶(¯`v´¯)¶¶¶¶
_________¶(¯`(●)´¯)¶(¯`(❀)´¯)¶¶
____(¯`v´¯) (_.^._)¶_¶(_.^._)¶¶
___(¯`(❀)´¯)¶¶¶¶¶¶(¯`v´¯) `v´¯)
___¶(_.^._)¶¶¶¶_¶(¯`(●)´¯) ●)´¯)
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶(¯`v´¯)¶(_.^._)`v´¯)
¶¶¶¶¶¶¶¶_(¯`(●)´¯)_(¯`v´¯)●)´¯)
¶¶¶¶¶_¶¶¶¶(_.^._)¶(¯`(❀)´¯)._)
¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶_¶(_.^._)
______¶¶¶¶¶¶¶__¶_¶¶¶¶¶¶¶
____¶¶¶_____¶¶__¶¶_____¶¶¶
___¶¶¶________¶¶________¶¶¶
__ ¶¶¶______MIŁEGO______¶¶¶
___¶¶¶__________________¶¶¶
_____¶¶¶_____DNIA_____¶¶¶
_______¶¶¶__________¶¶¶
_________¶¶¶______¶¶¶
____________¶¶¶_¶¶¶
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
16778 | Obrazki graficzne | Dodał: komar725, 2010-02-08 11:22, punktów: -269
* + . *+ ** + . *+ ** + . *+
+ . . * + . + * . * + . . +.* +
* . + . * + + * . *.+.* + . *
+ . . * + . + * . * +* + . *
* . + * . + * * .* + . *+ *
____________ __>_<_
_____________Ѽ.\\/ Ѽ
___________;->( ɕѼ Ҩ .
___________@. \'(� *$
________Ѽ \"( ()t (Ѽ)o**
_______(�,-.-Ѽ _Q@,0 ɕ(�
____________>o*oѼ @.<
_________o`-..-@\"\"-Q \'~@\'
______.\'`Ѽ *Ѽ ɕҨ ‘ @`-.)
____Ѽ o (�. @* \'-@Ѽ ’Q.*(�’Ѽ
__________Ѽ --\'Ѽ ._ Ѽ
_______@. \'*Q *(�, @. \'*
___.\' @ _ ɕ _.-\'~-. @ ´()`-*.o
__.(�* ..-\' (Ѽ) o *.(Ѽ) 0 *(�`)
_________(Ѽ ) \'-.___(Ѽ)@
____;--\' Ҩ 0‘(Ѽ) Q o * * Ѽ 
___ * (Ѽ).___* .Q.~ - Ҩ. 0 () Q *\'.
_(�* *‘ o * _(�Q~ Ҩ __Ѽ__(�
_____________���__________
__________�����_ * + . *+ *
+ . . * + . + * . * + . . +... *+ * *+

choinka, boże narodzenie
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
16762 | Obrazki graficzne | Dodał: anonimowi, 2010-02-08 07:26, punktów: -272
* DOBRY WIECZÓR **


-¦:-.-:¦:-.-:¦:-.-:¦:-.-:¦:-/
______ ¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶
_____ ¶______¶¶______¶
____ ¶_______¶¶_______¶
____ ¶_______¶¶_______¶
___¶¶¶¶ _____¶¶_____ ¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶ ___¶¶___ ¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ __¶¶__ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶__ ⋱⋰ __¶ __¶¶__ ¶__ ⋱⋰ __¶
_¶ _ ✰ _ ¶ ___ ¶¶___ ¶ _ ✰ __ ¶
__¶ ⋰⋱ ¶ ____¶¶____ ¶ ⋰⋱ ¶
___¶¶¶¶ _____¶¶_____ ¶¶¶¶
____________ ¶¶
____________ ¶¶
____________ ¶¶
____________ ¶¶
____________ ¶¶
____________ ¶¶
_________ ¶¶¶¶¶¶¶¶
________ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_______ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶


SPOKOJNEJ NOCY I KOLOROWYCH SNÓW ŻYCZĘ:)
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
16761 | Obrazki graficzne | Dodał: anonimowi, 2010-02-08 07:25, punktów: -270
[̲̅D̲̅][̲̅Z̲̅][̲̅I̅][̲̅E̲̅][̲̅Ń̲̅] [̲̅D̲̅][̲̅O̲̅][̲̅B̲̅][̲̅R̲̅][̲̅Y̲̅]

_____________________s$$$$$$s
____________________$$_____$$s
__________________$$_____$$
____________s$___$$___$$
_____________$$_$_s$$
____$$$$$$$___$$s$$_$$$$$$s
__$$_______$$_$$_$$________$
_$___________$$$____________$
$_____________$_____________ $
$___________________________ $
$___________________________$
$___________________________$
_$____________________$$___$
__$_________________$$__$$$
___$_______________$$_$$_$
____$$________$$_$$_$$$$s
______s$$$$$$$__$$$$$$s


✿ [̲̅M̲̅] ❀
،،❤ [̲̅I̲̅] ✿
،،،،❀ [̲̅Ł] ❤
،،،،،،✿ [̲̅E̲̅] ❀
،،،،،،،،✰ [̲̅G̲̅] ✿
،،،،،،،،،،❀ [̲̅O̲̅] ✰

✿ [̲̅D̲̅] ❀
،،❤ [̲̅Z̲̅] ✿
،،،،❀ [̲̅I̲̅] ❤
،،،،،،✿ [̲̅O̲̅] ❀
،،،،،،،،✰ [̲̅N̲̅] ✿
،،،،،،،،،،❀ [̲̅K̲̅] ✰
،،،،،،،،،،،،✿ [̲̅A̲̅]
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
16750 | Obrazki graficzne | Dodał: anonimowi, 2010-02-07 21:30, punktów: -271
╔═╗
║═╬╦╦═╦═╦═╗
╠═║║║╬║╩╣╔║
╚═╩═╣╔╩═╩╝ FOTKA
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus
16610 | Obrazki graficzne | Dodał: anonimowi, 2010-02-07 09:13, punktów: -270
_________█████████
________█▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
______█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
_____█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
____█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
____█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
____ █▒▒█░█▒█░██▒▒▒▒█
____ █▒▒█░░░░░░█▒▒▒▒█
____ █▒▒|░█|░░█|░░|█▒▒█
______█▒|░░░░░░░░█▒▒█
________█░░░♥░░░◄██►
__________\\░░░░░|█▒▒▒█
_____________|░░░█▒▒▒█
__________█|░░░███░▒▒█
_________██|░░███░░░▒█
________/███░████░░░░█
_______/████████▓░░░░█
______██▓▓▓████▓▓|░░░█
_____███▓▓▓████▓▓|░░█
____████▓▓▓████▓▓|░█
_____████▓▓████▓▓|░█
______████▓████▓▓|░█
_______████████▓▓|░█..Gdyby się dało przeżyć życie
równiutko
cichutko
spokojnie...
Gdyby dało się kochać zawsze
zachłannie
gorąco
upojnie....
Gdyby dało się wybrać ludzi
właściwych
statecznych
rozważnych.
Gdyby się dało...ale czy się da.
♥ [̲̅W̅][̲̅I̲̅][̲̅T̲̅][̲̅A̲̅][̲̅M̲̅]
♥ [̲̅S̅][̲̅E̲̅][̲̅R̲̅][̲̅D̲̅][̲̅E̲̅][̲̅C̅][̲̅Z̲̅][̲̅N̲̅][̲̅I̲̅][̲̅E̲̅]
Skomentuj (0) | Oceń: Plus lub minus

Strony: |<  <<  <  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34    >  >>  >|
Poleć Klamerkę
Szukaj
Twoje konto

Zarejestruj się

Imieniny
Najwięcej dodali
Święto na dziś
 • Międzynarodowy Dzień Uchodcy
  Masz bloga albo stronę?
  Podoba ci się ta strona? Wstaw do siebie nasz link :)